Administrare personal

Salarizare 

Îți prezentăm soluțiile noastre, încheiem contractul și trecem la treabă

Analizăm care sunt opțiunile pentru societatea ta și le alegem pe cele mai eficiente

Discutăm despre nevoile afacerii tale și despre tipul de soluții personalizate pe care le oferim

Human Asset SRL

Clinceni, Ilfov

0723.198.911

 

 

Salarizare

• calculăm salariile și întocmim statele de plată

• înregistrăm și calculăm toate tipurile de concedii

• redactăm adeverințe de vechime și de stagiu, pentru medic, Casa de Pensii

• calculăm executările silite ale angajaților

•  întocmim și depunem Declarația 112

• întocmim și depunem la Casa de Sănătate actele necesare recuperării sumelor plătite pe concedii medicale

Administrare personal

 • verificăm toate documentele existente: contracte de muncă, decizii, acte adictionale, adeverințe, fișe de post, proceduri, regulament intern 

• urmaririm respectarea prevederilor legale și modul lor de reflectare în documente

• analizăm conținutul documentelor și gradul lor de complexitate

• întocmim un raport cu problemele existente

• propunem cele mai eficiente soluții

• înregistrăm în Revisal și raportăm în REGES toate angajările, modificările, suspendările și încetările contractelor de muncă

• redactăm adeverințe legate de calitatea de angajat

• asigurăm actualizările impuse de modificările legislative

Audit

• asigurăm consultanță în domeniul legislației muncii

• participăm la procesul de conciliere

• realizăm cercetări disciplinare

• reprezentăm societatea în relația cu ITM

• întocmim regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, organigrama, proceduri, contractul colectiv de muncă

• redactăm documentele obligatorii ale dosarului de personal (contractul individual de muncă, acte adiționale, decizii, notificări, adeverințe, fișe de post, fișe de evaluare)

Redactare documente

Alte servicii la cerere

Servicii pentru persoane fizice

• întocmim rapoarte de evaluare a personalului

• realizăm interviuri de exit

• efectuăm analize și interpretări ale activității resurselor umane

• completăm raportări statistice

• oferim consultanță pentru întocmirea CV-ului, a cererii de angajare și a scrisorii de intenție

• oferim asistență la conciliere

• oferim asistență pentru persoanele fizice ce au calitatea de angajator

Consultanță

Parteneriat cu

societăți complementare

Colaborăm cu parteneri acreditați, cu o vastă experiență în: 

• servicii contabilitate

• servicii juridice

• servicii medicina muncii

• servicii de securitate și sănătate în muncă (SSM)

Cum colaborăm

1.

Ne contactezi telefonic sau pe mail și stabilim o întâlnire 

(care poate fi virtuală)

2.

3.

4.